Latviski

По-русски

English
Sistemserviss
 


Kompānija
SIA SISTEMSERVISS 
izveidota 1990. gadā. Visus šos gadus uzņēmums nodarbojas ar uzskaites ierīču sistēmu ieviešanu, apkalpošanu, remontu un metroloģisko nodrošinājumu.

SIA SISTEMSERVISS Metroloģijas centrs atrodas Rīgā, Maskavas ielā 116, Metroloģiskā centra fileāles atrodas arī Daugavpilī un Ventspilī. Metroloģijas centrā tiek veikta uzskaites ierīču pārbaude un remonts.

SIA SISTEMSERVISS Metroloģiskā centra sastāvā ietilpst divas Latvijā akerditētas laboratorijas: Verificēšanas laboratorija un Patēriņa, siltumtehnisko mērījumu un spiediena laboratorija.

SIA SISTEMSERVISS patēriņa, siltumtehnisko mērījumu un spiediena laboratorijai piešķirta akreditācija LATAK-TK-288 pieteiktajā sfērā: ūdens patēriņa skaitītāji, siltuma enerģijas skaitītāji, gāzes patēriņa skaitītāji, manometri, termometri un termostati. Verificēšanas laboratorijai ir piešķirta akreditācija LATAK-I-344 pieteiktajā sfērā: Ūdens, siltuma un gāzes patēriņa skaitītāji un manometri.

Vairāk nekā pusē Latvijas pilsētu ir noslēgti ilgtermiņa sadarbības līgumi ar municipālajiem uzņēmumiem par pilsētā uzstādīto uzskaites ierīču apkalpošanu un metroloģisko nodrošinājumu. 
Individuālo ūdens uzskaites ierīču apkalpošanas jomā kompānija ir aptvērusi vienu ceturto daļu Latvijas tirgus. Firmas pamatkapitāls pēdējo triju gadu laikā ir palielinājies četras reizes, tajā pat laikā kapitāla daļu vērtība meitas uzņēmumos ir divkāršojusies. 

SIA SISTEMSERVISS ir viena no Enerģijas, vides un metroloģijas attīstības sabiedrības EVIMAS dibinātājām. Viens no šīs sabiedrības galvenajiem mērķiem ir mūsdienīgu tehnoloģiju un metodiku meklēšana un ieviešana enerģētikas un metroloģijas jomā, zinātniski tehnoloģiskā parka veidošana. Licencēts tālākizglītības centrs EVIMAS veic inženiertehniskā personāla apmācības.
 


 
 
Top.LV
 
SIA "Sistemserviss"
Mob. tālr.:  +37120040512;
e-pasts: info@sistemserviss.lv