Latviski

По-русски

English
Sistemserviss
 
Metroloģijas kompānija SISTEMSERVISS jau vairāk kā 20 gadus nodarbojas ar uzņēmējdarbību ūdens un siltuma mērījumu jomā, uzskaites sistēmu īstenošanā pilsētvidē, pamatojoties uz jaunās paaudzes skaitītājiem ar tālvadības nolasījumu sistēmām un tādēļ pietiekami labi apzinās šīs sfēras problēmas, un ir spējīga nodrošināt to sekmīgu risinājumu.
Kompānijas Metroloģiskajam centram jau vairāk kā 10 gadus ir atbilstoši Eiropas prasībām akreditētas un pilnībā aprīkotas divas laboratorijas mērlīdzekļu verificēšanai, kalibrēšanai un testēšanai,  I-344 un KT-288
Praktiskā darbībā uzņēmums ir ieguvis pieredzi, īstenojot pašvaldību programmas, lai kompleksi risinātu ūdens uzskaites jautājumus, kuru pamatā ir ES direktīva par mērīšanas līdzekļiem un no kuras izriet jaunās paaudzes ūdens skaitītāju uzstādīšana ar tālvadības un bezvadu nolasījumu sistēmām. Ieviešot praksē augstākminētās pilsētu uzskaites programmas tika konstatēts, piemēram, ka rādījumu starpība starp māju ievada skaitīīvokļu skaitītāju rādījumu kopsummu samazinājās no 25-50% līdz mazāk kā 10%. Un tas nebūt nav vienīgais pozitīvais efekts. Ieviešot šādu uzskaiti posmā no ūdens sagatavošanas līdz mājas ievadam un attiecīgi līdz patērētājam tagad ir iespējams redzēt kopējo zudumu ainu un tādejādi organizēt precīzu un racionālu ūdens uzskaiti.
Augstākminēto rezultātu pamatā mēs šodien varam piedāvāt savus pakalpojumus aukstā un karstā ūdens uzskaites programmu izstrādē un realizācijā, juridiski un tehniski pamatotu servisa centru un metroloģisko dienestu izveidē, ūdens patēriņa datu savākšanas sistēmu izveidē līdz pat automātiskam izmaksu aprēķinam.
Uzticamas uzskaites organizācijā ne mazāk svarīgs ir jautājums: kam pieder skaitītājs un kurš ir atbildīgs par progresīvas uzskaites sistēmas ieviešanu? Balstoties uz mūsu ilggadējo darba pieredzi, mēs esam pārliecināti, ka dzīvokļu ūdens patēriņa uzskaites organizācija nav dzīvokļu īpašnieku atbildība, kā tas ir daudzās valstīs šobrīd, bet visa tehniskā un organizatoriskā politika ir ūdensapgādes uzņēmumu prioritāte, piesaistot investīcijas.
Komunālajiem dienestiem piedāvātās mūsu ūdens uzskaites sistēmas pamatā ir ne tikai mūsdienīgi Eiropas mērlīdzekļi, kuri atbilst Eiropas standartiem, bet arī tas, ka pateicoties pieredzei, kas tika iegūta, pārvarot dažādus šķēršļus ieviešanas gaitā, tagad ir iespējams novērst daudzas tehnoloģiskas kļūdas un nelietderīgas izmaksas. Bet tādi zaudējumi, kā mēs redzam no citu valstu pieredzes, ir, kad ieviešanas process notiek, paļaujoties tikai uz pašu spēkiem.
Runājot par mūsu dalību esošo un plānoto pasākumu īstenošanā, lai valsts reģionos ieviestu enerģijas un ūdens resursu uzskaites programmas, mēs esam gatavi veikt sekojošo:

1. Izstrādāt pilsētas ūdens patēriņa uzskaites programmas (pilota un pamata projekti)
2. Izvēlēties optimālus mērīšanas līdzekļus un nodrošināt datu apstrādi visā pilsētā, kā arī nodrošināt jaunās paaudzes mērīšanas līdzekļu ar datu attālinātu un bezvadu nolasīšanu piegādi
3. Sagatavot Koncepciju ,kā nākotnē organizēt servisa un metroloģisko dienestu darbu, kuru pamatā būs jau inovatīvās uzskaites sistēmas
4. Organizēt inženiertehniskā personāla praktiskas apmācības uz funkcionējošo sistēmu bāzes Latvijā (Rīga un rajonu pilsētās), organizējot lietišķā biznesa grupveida nedēļas tūres.Akreditācijas apliecības:
LATAK-I-344-06-2006
Sfera LATAK-I-344-06-2006

LATAK-KT-288-08-2004 
Top.LV
 
SIA "Sistemserviss"
Mob. tālr.:  +37120040512;
e-pasts: info@sistemserviss.lv