Latviski

По-русски

English
Sistemserviss
 
Praksē arvien plašāk izmanto elektriskās enerģijas, siltumenerģijas, gāzes un ūdens patēriņu automatizētas uzskaites sistēmas. Šādas sistēmas dod iespēju kontrolēt enerģijas resursu patēriņa racionālu izmantošanu un ļauj izveidot energoresursu taupības principu pamatus. Tā sniedz arī operatīvu informāciju par sistēmā radušiem defektiem, enerģijas resursu zagšanas gadījumiem un novērš neprecizitātes enerģijas resursu uzskaitē.

Šobrīd ļoti daudz tiek diskutēts par ūdens patēriņa automatizētās uzskaites sistēmām. Par pamatu tam ir augstie rādījumu starpība jeb korekcija, ko katru mēnesi nākas maksāt daudzdzīvokļu namu iedzīvotājiem.

Tomēr jāatceras, ka automatizētā uzskaites sistēma pati par sevi nevar nodrošināt noteikto ūdens patēriņa mērījumu precizitāti. Mērījumu precizitāti nodrošina konkrētiem metroloģiskiem raksturlielumiem atbilstošs un tehniskiem noteikumiem atbilstoši sistēmā iemontēts ūdens skaitītājs.

Latvijā, ar likumu „Par mērījumu vienotību” energoresursu mērījumiem ir noteikts reglamentējošs raksturs. Tādejādi arī ūdens skaitītāji ir pakļauti reglamentētajai metroloģiskai kontrolei, kas nosaka mērinstrumentu mērījumu precizitāti aukstam un karstam ūdenim un verificēšanas biežumu, kas nav pieļaujams retāk, kā reizi 4 gados.
Šīs prasības mērinstrumentiem tiek noteiktas ar Ministru kabineta noteikumiem (09.01.2007.) nr.40 „Noteikumi par valsts metroloģiskai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu”.

Ūdens skaitītājam, kas iekļauts automatizētā sistēmā jāatbilst arī reglamentētām metroloģijas prasībām, un tās nedrīkst samazināties ar pašas automatizētās sistēmas iespējamiem defektiem.

Ministru kabineta noteikumi (22.08.2006) nr.673 „Noteikumi par metroloģiskajām prasībām mērīšanas līdzekļiem” nosaka: „Ievietot tirgū un nodot lietošanā var tikai tādus mērīšanas līdzekļus un papildus ierīces, kas atbilst šo noteikumu prasībām, kā arī normatīvajiem aktiem par metroloģiskajām prasībām konkrētam mērīšanas līdzeklim un normatīvajiem aktiem par elektromagnētisko saderību, ja mērīšanas līdzekļiem un to papildu ierīcēm veikta atbilstības novērtēšana un tie marķēti ar CE marķējumu un papildus marķējumu.”

Šo noteikumu izpratnē papildus ierīce ir mērīšanas līdzekļu palīgierīce, kas funkcionē neatkarīgi un savieno mērīšanas līdzekli ar citu ierīci vai mērīšanas līdzekli.

Ministru kabineta noteikumi (22.08.2008.) nr.664 „Noteikumi par metroloģiskajām prasībām ūdens patēriņa skaitītājiem” nosaka metroloģiskās prasības ūdens patēriņa skaitītājiem, kas paredzēti aukstā vai siltā ūdens daudzuma uzskaitei dzīvojamo ēku, komerciālām un vieglās rūpniecības vajadzībām, pirms ūdens patēriņa skaitītāji ir ieviesti tirgū, nodoti lietošanā vai ievietoti iekšējā tirgū un nodoti lietošanā.

Šo noteikumu izpratnē ūdens patēriņa skaitītājs ir mērinstruments, kas paredzēts caur mērījuma pārveidotāju izplūdušā tilpuma saglabāšanai atmiņā un indikācijai, pastāvot attiecīgiem mērīšanas nosacījumiem.

Tādejādi vērtējot ūdens patēriņa uzskaites atbilstību vajadzētu vērtēt kā ūdens skaitītāju, tā arī papildus ierīces, kas nodrošina pārvades un uzskaites sistēmas drošu darbību.


Jānis Miķelsons, profesors
Latvijas ūdens un gāzes lietotāju asociācijas valdes priekšsēdētāja vietnieks 
Top.LV
 
SIA "Sistemserviss"
Mob. tālr.:  +37120040512;
e-pasts: info@sistemserviss.lv