Latviski

По-русски

English
Sistemserviss
 

Ekspluatācijā izmantojamiem jaunās paaudzes ūdens patēriņa skaitītājiem ir jānodrošina sekojošas metroloģiskās prasības:

1. ES Mērījumu Direktīvas MID 2004/22/EC prasības, kas Latvijā ieviestas no 2006.gada 30.augusta kā MK noteikumi Nr.664÷674, kā arī normatīvi tehnisko dokumentu prasības.

2. Ūdens plūsmas diapazona vērtības
- Q3/Q1≥10 (pastāvīgās plūsmas vērtība pret minimālo),
- Q2/Q1=1,6 (pārejas plūsmas vērtība pret minimālo)
- Q3/Q4= 1,25 (pastāvīgās plūsmas vērtība pret pārslodzes)

Jaunās paaudzes ūdens patēriņa skaitītāju galvenās atšķirības:

-  ieviesta ūdens plūsmas diapazona vērtība Q2/Q1=1,6, kura paaugstina mērījumu jūtīgumu pie maza ūdens patēriņa, ievērojami samazinot patēriņa zonu ar maksimāli pieļaujamo kļūdu ±5 % , tādējādi, sakarā ar jaunajām prasībām, pirmkārt pēc kritērija Q2/Q1=1,6, kā arī citām prasībām, agrāk ražotie dzīvokļu ūdens skaitītāji nevar tikt izmantoti.

 -  metroloģiskās klases «А», «B», «С» marķējuma vietā uz skaitītājiem tiks norādīta vērtība Q3/Q1(R) – pastāvīgās plūsmas diapazona vērtība pret minimālo plūsmu;

 - noteiktas stingras un konkrētas prasības antimagnētiskai aizsardzībai (saskaņā ar MID pieļaujamā elektromagnētisko traucējumu ietekme sastāda pusi no maksimāli pieļaujamās kļūdas), kas nepieļauj izmantot lielāko daļu no agrāk ražotajiem ūdens skaitītājiem ar magnētisko sajūgu;

 -  noteiktas prasības lineārajiem attālumiem pirms un pēc skaitītāja montāžas (attiecīgi jūtības klases «U» и «D»);

 -  no 2006.gada 30.oktobra zaudē spēku jauno ierīču tipa apstiprināšana, turpmāk ir spēkā ražotāja moduļu sistēma- atbilstošs ražotāja marķējums uz skaitītāja – piemēram: СЄ М09 0102

Jaunās paaudzes ūdens patēriņa skaitītāju metroloģiskie raksturojumi uz Maddalena (ES) ūdens skaitītāja CD ONE TRP piemēra.

Pirmkārt, tas ir dzīvokļu tipa ūdens patēriņa skaitītājs ūdens uzskaitei konkrētā dzīvoklī. Ir dažas atšķirības, kas to izceļ: pēc ārējā izskata – tam ir masīvs mērinstrumenta korpuss ar piestiprināmu skrūvējamo uzmavu, ko pievieno bieza stikla un korpusa savienojumam. Ārējais izskats liecina par mehānisko drošumu un mērinstrumenta izturību pret ārējo ietekmi. Biezais stikls droši aizsargā skaitīšanas mehānismu un pašu ierīci no ārējās iedarbības. Tālāk ir redzams mērinstrumenta marķējums, kas liecina par mērinstrumenta atbilstību visām Eiropas Savienības prasībām. Marķējumam izmanto pirmreizējās verificēšanas un tipa apstiprināšanas uzlīmes, kas uzlīmētas saskaņā ar starptautiskajām prasībām. Līdz ar to neapstrīdama to esamība Eiropas Savienības patērētāju tirgū. Uz skaitīšanas mehānisma ir sekojošs marķējums: „C-H, B”.

Šim mērinstrumentam saskaņa ar starptautisko ISO 4064-1 piemīt specifiskas īpašības:

- Metroloģiskā klase „C” – veicot horizontālo montāžu;
- Metroloģiskā klase „B” – veicot mērinstrumenta montāžu jebkurā citā stāvoklī saskaņā ar rūpnīcas- ražotāja prasībām.

Uzskatāmi izprast to palīdz tabulas Nr.5 dati (ISO 4064-1:1993 (E)), kas attēlo ūdens plūsmu no minimālās (Qmin) līdz Qt.
Ir jāzina, ka Qmin – tā ir ūdens minimālā caurplūde, kuru uzsāk skaitīt mērīšanas līdzeklis ar noteiktu precizitāti. Ja caurplūde ir mazāka par minimālo, pieļaujamā kļūda netiek normēta. Qnom – tas ir patēriņš, kas atbilst ½ Qmax. Saskaņā ar ISO 4064-1 eksistē sekojošas metroloģiskās klases – „A”, „B”, „C”.
 

Metroloģiskā līdzekļa metroloģiskā klase Mērīšanas līdzekļa normētie raksturojumi atkarībā no Qnom= 1500 l/h
A klase
Qmin
Qt

0,04 Qnom →60 l/h
0,10 Qnom
B klase
Qmin
Qt

0,02 Qnom → 30 l/h
0,08 Qnom
C klase
Qmin
Qt

0,01 Qnom → 15 l/h
0,015 Qnom
 

Datu analīze uzskatāmi parāda mērīšanas līdzekļa Maddalena CD ONE TRP priekšrocības. Konstruktīva mērīšanas līdzekļa Maddalena CD ONE TRP īpatnība ir kapsulas, kurās ir ripveida skaitīšanas mehānisms. Kapsula aizsargā mērīšanas līdzekļa skaitīšanas mehānismu no ūdens piemaisījumiem. Tā kā skaitītājam nav magnētiskā sajūga, nav iespējama magnētiskā laika ietekme uz mērīšanas līdzekļa darbību.
 

 
Top.LV
 
SIA "Sistemserviss"
Mob. tālr.:  +37120040512;
e-pasts: info@sistemserviss.lv